Exim Artis

Еңбек қорғау

Еңбек қорғау және қауіпсіздік техникасы

«Exim Artis» компаниялар тобы басшылығы өз қызметкерлерінің компанияның негізгі ресурсын толық біледі және бекітеді және өндістірік факторлардың адамдардың өмірі мен денсаулығына әсерін ескере отырып, өндірістің барлық кезеңдерінде қауіпсіз еңбек жағдайларын қамтамасыз етуді басымдыққа қояды.

 

Қауіпті жағдайлардың туындау қаупінің алдын алу және өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы объектілеріміздің жай-күйін үнемі жақсарту арқылы біз тек қауіпсіз жұмыс тиімді, сапалы және тұрақты өндіріске қол жеткізуге мүмкіндік береді деп мәлімдейміз.

"Exim Artis" компаниялар тобыбның еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау саласындағы саясаты:

– Қазақстан Республикасы заңнамалық актілерінің таламтарына сәйкес барлық қызметкерлер үшін өнеркәсіптік тұрғыдан қауіпсіз және тұрмыстық тұрғындан лайықты еңбек жағдайларын жасау.

– Барлық қызметкерлерді еңбек қауіпсіздігі және еңбекті қорғау жүйесін үнемі жақсарту процесіне тарту-басшыдан жұмысшыға дейін.

– Жұмыс жүргізу объектілеріндегі өнеркәсіптік қауіпсіздіктің жай-күйін тұрақты ішкі бақылау арқылы өндірістік процестер қауіпсіздігінің жоғары деңгеймін қамтамасыз ету.

– Бегіленген мерзімде персоналды 100% даярлауды тұрақты негізде ұйымдастыру (қызметкерлерді жұмыстарды қауіпсіз жүргізу әдістері мен тәсілдеріне оқыту, білімін тексеру, аттестаттау, тағылымдама, нұсқама беру).

– Белгіленген талаптарға және жаңдарту және техникалық қайта жарақтандыру жоспарына сәйкус жабдықты жаңғыртуды жүргізу.

– Жабдыққа тиісті сараптама жүргізу, өндірістік ғимараттар мен құрылыстарды тексеру, аспаптарды, ЖҚҚ, өлшеу және бақылау құралдарын сынау.

– Барлық қызметкерлердің 100% белгіленген нормаларға сәйкес арнайы киіммен және жеке қорғаныс құралдарымен қамтамасыз ету.

– Барлық өртке қарсы іс-шараларды орындау.