Exim Artis

Әлеуметтік жауапкершілік

Тұрақты өсуді қамтамасыз ету

Біздің көзқарасымыз – біз жұмыс істейтін қоғам мен қоршаған ортаға үнемі пайда әкелу.

Біз экологиялық жауапкершілікті, еңбекті қорғау мен қауіпсіздік ережелерін қатаң сақтауды және біз жұмыс істейтін қауымдастықтарды қолдауды мақсат етеміз.

Әлеуметтік миссия

2050жылы

Қызметтің барлық кезеңдерін дамыту

2050 жылға қарай көмірқышқыл газын шығаруды 30%-ға азайтуды жоспарлап отырмыз.

0

15 жылдық жұмыс кезеңіндегі жарақаттар мен жазатайым оқиғалар

Қауіпсіздіктің ең жоғары стандарттары біздің нысандарымыздың саулығын қамтамасыз етіп келеді.

30миллион $

Тікелей экономикалық салым

Біздің кәсіпорындарда жаңартылатын энергия көздерін орнату, сондай-ақ қызметкерлер ұжымына инвестициялар.

50%

Жаңартылатын энергия өндірісінің

Күн фотоэлектрлік жүйелеріне және көміртекті ұстау жүйелеріне инвестициялар біздің кәсіпорындардың энергия тұтынуына байланысты зиянды газдар шығарындыларын азайтуға ықпал етеді.

Әлеуметтік тұжырымдама

Көміртексіздендіру – бұл біз үшін және бүкіл әлемдегі серіктестеріміз үшін маңызды миссия.

Біздің ESG (экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару) халықаралық стандарттарына сәйкестікке ұмтылуымыз бізді өзіміздің жеке әлеуметтік тұжырымдамамызды қалыптастыруға әкелді.

Біздің әлеуметтік жауапкершілік тұжырымдамамыз үш тірекке негізделген.

 

Планетаға қамқорлық


 

Қызметкерлерге қамқорлық


 

Әлеуметтік қолдау


 

Біздің әлеуметтік тұжырымдамамыздың әрбір тірегі БҰҰ-ның 17 орнықты даму мақсатына (SDG) қол жеткізуге ықпал етеді.

Декарбонизация – бұл біз үшін де, бүкіл әлемдегі клиенттер үшін де біздің миссиямыздың маңызды басымдығы. Біздің ең жоғары ESG стандарттарына (экологиялық, әлеуметтік және корпоративтік басқару) сәйкес келуге деген шешіміміз бізді тұрақты даму тұжырымдамасын жасауға итермеледі.

Жауапты және тұрақты өсу мүмкіндіктерін кеңейту туралы көзқарасымызды жүзеге асыру үшін біздің тұрақты даму тұжырымдамамыз үш мақсатқа бағытталған.

Планетаға қамқорлық

Біздің назарымыз көмірқышқыл газының шығарындыларын жоюға, қауіпсіз жеткізу тізбегіне және биоалуантүрлілікті сақтауға бағытталған.

2030 жылға қарай шығарындыларды 30%-ға азайту

Біз зиянды шығарындыларды азайту үшін барлық кәсіпорындарымызда электромобильдерді, газ ұстау қондырғыларын енгізу үшін жеткізушілермен және серіктестермен жұмыс жасаймыз.

Сенімді жеткізу тізбегі

Біз зиянды шығарындылар деңгейін қысқартуға ұмтыла отырып, Қазақстандағы және басқа елдердегі негізгі серіктестерімізбен өндіріс және жеткізу циклдерін бақылаудың жоғары деңгейін сақтау саласында ынтымақтастықтамыз.

Биоалуантүрлілік

Біздің барлық кәсіпорындарымызда біз жұмыс істейтін табиғи ортаны жақсартуға ұмтыла отырып, биоалуантүрлілікті белсенді сақтау және көбейту бойынша бастамаларды жүзеге асырамыз. Біз сондай-ақ биоалуантүрлілік саласындағы оң ұжымдық әрекеттерді насихаттау мақсатында жеткізушілермен және бірлескен кәсіпорындармен ынтымақтастықты жалғастырамыз.

Қызметкерлерге қамқорлық

Адамдарсыз EximArtis компаниясы бола алмайды. Бірлесіп жұмыс істеу және бір – бірімізге қамқорлық жасау – біздің басты құндылықтарымыздың бірі. Біз әріптестерімізді ерекше мақтан тұтамыз.

Әл-ауқат және денсаулық

Физикалық және психологиялық денсаулыққа қамқорлық жасау біздің міндеттемелеріміздің негізгі бөлігі болып табылады. Біз келесі бастамаларды қолдаймыз: икемді жұмыс, сауықтыру демалысы, медициналық қызметтер мен мамандарға қол жетімділік.

Қауіпсіздік стандарттары

15 жылдық жұмыс кезіндегі жарақаттанудың нөлдік деңгейі.

Covid-19

Қатаң хаттамаларды сақтаумен қатар, Үкіметтің нұсқауларына сәйкес, біз 2021-2022 жылдар аралығында барлық қызметкерлерге қолдау көрсеттік, сонымен қатар оларды вакцинациядан өткені үшін көтермеледік.

Қоғамдастықтың мүмкіндіктері туралы қамқорлық

Біз біздің бизнесіміз жұмыс істейтін қауымдастықтарда шешуші рөл атқаруымыз керек екенін білеміз.

Әлеуметтік жүктеме

Көмір өндіру және оны өңдеу адамдар мен елге айтарлықтай экономикалық пайда әкеледі. Шағын бизнесті дамытуға көмектесетін жаңа жұмыс орындарын ашу, бюджетке салық төлемдерін жасау арқылы біз әлеуметтік өсу мен дамуға мүмкіндіктер жасаймыз.

Пайдалы қазбалар өндірісі адамдар мен табиғатқа қалай әсер ететінін түсіну және оң әсерді барынша арттыру үшін біз қоғамдастықпен белсенді қарым-қатынас жасаймыз.

Әлеуметтік құқықтар мен стандарттар

Компанияның бүкіл тарихында біз БҰҰ Жарғысына сәйкес халықаралық деңгейде танылған адам құқықтарын қолдаймыз. Біз сондай-ақ осы қағидаттардың бүкіл Қазақстан бойынша бизнес жүргізу және басқару стандарттарында сенімді бекітілуін жақтаймыз.